جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: رسانه ها ستون فقرات جهاد تبیین و محور امید آفرینی و خبرنگاران افسران این میدان هستند.

به گزارش مبارکه نا؛ جانشین رییس بسیج مستضعفین : رسانه ها ستون فقرات جهاد تبیین و خبرنگاران افسران این میدان هستند ok

جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: رسانه ها ستون فقرات جهاد تبیین و محور امید آفرینی و خبرنگاران افسران این میدان هستند.

سردار سید قاسم قریشی در اولین روز از اختتامیه جام رسانه امید افزود: در این رویداد بزرگ یکبار دیگر باید قدرت مردم ایران را در مقابله با تلاش های شیطانی دشمنان به رخ بکشیم.

وی ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی گفتمان لیبرال دموکراسی غربی و نظام مارکسیستی را با چالش جدی مواجه کرد.

سردار قریشی اضافه کرد: پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران یکی از دلایل دشمنی امروز دشمنان با ماست.

وی بیان کرد: عملیات وعده صادق ابعاد مختلف اراده، شجاعت، توانمندی فکری و روحی و فنی جمهوری اسلامی ایران را نشان داد .