به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا حمیدرضا عظیمیان در گفت و گو با خبرنگار مبارکه نا در خصوص اجرای قانون بومی پذیری در آزمون اخیر استخدامی در فولاد مبارکه اظهار کرد: آزمون اخیر فولاد مبارکه در مرحله تصحیح اوراق توسط دانشگاه اصفهان است که تاکنون نتیجه آزمون اعلام نشده است؛ پس از این مرحله […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا

حمیدرضا عظیمیان در گفت و گو با خبرنگار مبارکه نا در خصوص اجرای قانون بومی پذیری در آزمون اخیر استخدامی در فولاد مبارکه اظهار کرد: آزمون اخیر فولاد مبارکه در مرحله تصحیح اوراق توسط دانشگاه اصفهان است که تاکنون نتیجه آزمون اعلام نشده است؛ پس از این مرحله افرادی که پذیرفته شده باشند در مصاحبه های حضوری و تست های پزشکی شرکت می کنند.  مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه گفت: یک درصدی را بر اساس تخصص، سطح پست و کاربردی که داریم برای بومی های شهرستان های مبارکه و لنجان در نظر می گیریم؛ تاکنون مشخص نیست که چه درصدی باشد.  وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبارکه نا پیرامون استقرار صنایع تبدیلی فولاد در شهرستان های مبارکه و لنجان، اذعان کرد: ایجاد صنایع تبدیلی در حوزه کار ما نیست و ما تولید کننده ورق های فولادی هستیم؛ صنایع تبدیلی طبق قوانین اداره کل صنایع و سازمان محیط زیست و دیگر دستگاه ها مثالی مانند رعایت حد 50 کیلومتر و مسائل حریم شهر است و ارتباطی با ما ندارد.  عظیمیان با توضیح اینکه اگر ظرفیت تهیه خوراک و پوشاک در منطقه باشد، از این ظرفیت استقابل می کنیم، بیان کرد: اگر در شهرستان های مبارکه و لنجان ظرفیت خوراک و پوشاک مورد نیاز کارکنان این شرکت باشد، سعی می کنیم ابتدا از منطقه تهیه و پس از آن به شهرستان های دیگر مراجعه کنیم.