مردم مبارکه با وجود تمدید انتخابات همگام با مردم سراسر کشور در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری حضور پرشور پیدا کردند .