سردار عمومهدی در حاشیه مراسم شورای محلات اسلامی شهر مبارکه از مردم برای حضور پرشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی دعوت کرد.