باقری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه در پیامی از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها برای حضور پرشور در انتخابات دعوت کرد.