اجلاسیه ۱۴ شهید دانشجوی شهرستان مبارکه صبح روز پنجشنبه ۴ اسفند ماه با حضور مسئولین و دانشجویان شهرستان مبارکه برگزار گردید.