همزمان با فرارسیدن دهه فاطمیه ، مجلس عزادای این حضرت در مجتمع فرهنگی الزهرا شهرستان مبارکه با حضور سخنرانان و مداحان شهرستانی و کشوری برگزار گردید .