جمعی از دانشجویان حامی محیط زیست با حضور خانم دکتر زمانی ریاست دانشگاه و اساتید محترم در روز جمعه ۲۰ آبانماه ۱۴۰۱ در اقدامی خودجوش محیط دانشگاه را از وجود زباله پاکسازی کردند و کوشیدند تا قسمتی از محیط زیست خاکی و گیاهی از زباله های مضر عاری شود.

به گزارش مبارکه نا؛ جمعی از دانشجویان حامی محیط زیست دانشگاه فولاد ماهان با حضور خانم دکتر زمانی ریاست دانشگاه و اساتید محترم در روز جمعه ۲۰ آبانماه ۱۴۰۱ در اقدامی خودجوش محیط دانشگاه را از وجود زباله پاکسازی کردند و کوشیدند تا قسمتی از محیط زیست خاکی و گیاهی از زباله های مضر عاری شود.

این اقدام با هدف ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و احساس مسئولیت در پاسداری از منابع طبیعی انجام گرفت.

خانم دکتر صدریان و خانم دکتر آزادیان از اساتیدی بودند که دانشجویان را در این برنامه همراهی کردند.

دکتر زمانی ضمن تقدیر از همکاری اساتید و دانشجویان از این اقدام پسنیدیده استقبال و ابراز امیدواری کرد و خواستار تدوام چنین برنامه های شدند.

دکتر آزادیان نیز در ابتدای این برنامه گفت:حفظ محیط زیست وظیفه همگانی است و برای داشتن محیط زیستی پاک،سالم و زیبا باید ابتدا خودمان موارد زیست محیطی را رعایت کنیم تا بتوانیم مروج این فرهنگ در اجتماع باشیم.

دانشجویان نیز ابراز داشتند”خوشحال و خرسندیم که توانستیم قدمی هرچند کوچک برای محیط زیست برداریم.”