آتش نشانان شهرهای استان در پی آتش سوزی و حریق در شهرک صنعتی مبارکه در محل حادثه حاضر شدند، در پایان پس از یک عملیات گسترده این آتش سوزی تا حد زیادی خاموش شد.