مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: آتش سوزی در شرکت آراد که تولید مواد شیمیایی است، اتفاق افتاده است.

به گزارش مبارکه نا؛ منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درحالی که در آتش سوزی در شهرک صنعتی مبارکه حضور داشت اظهار کرد: اتش سوزی در شرکت آراد که تولید مواد شیمایی است، اتفاق افتاده است.

وی افزود: تمام امکانات امدادی برای کنترل آتش حضور یافته است و 90 درصد آتش سوزی کنترل شده است. وی همچنین افزود این حادثه هیچگونه تلفات جانی نداشته است .