برگزاری دوره جدید انتخابات مجمع بسیجیان شهرستان مبارکه با حضور معاون سیاسی و امنیتی سازمان بسیج دکتر حسینی صبح روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه انجام گردید .

به گزارش مبارکه نا؛ دور جدید انتخابات مجمع بسیجیان شهرستان مبارکه صبح روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه با حضور معاون سیاسی و امنیتی سازمان بسیج دکتر حسینی برگزار گردید . در دور جدید انتخابات این مجمع ۱۱ نفر نامزد شدند ، که در پایان رای گیری ها ۵ نفر به عنوان اعضای منتخب مجمع بسیجیان شهرستان انتخاب گردیدند .