مردم شهرستان مبارکه در پی وقوع اغتشاشات اخیر با اتحاد و همبستگی بین یکدیگر خواستار محکومیت این افراد شدند.

به گزارش مبارکه نا؛ همزمان با وقوع اغتشاشات اخیر که همراه با توهین به مقدسات بود ، مردم شهرستان مبارکه روز جمعه و همزمان با هفته دفاع مقدس با اجماع و اتحاد بین یک دیگر این حرکت ظالمانه را محکوم کردند.