حماسه سازی و خلق شکوه در مسیر پیاده روی شهر نجف تا کربلا

به گزارش مبارکه نا؛ با نزدیک شدن به ایام اربعین روز به روز بر جمعیت عزادارانی که از شهر نجف به سمت کربلا حرکت میکنند افزوده میشود .