مسابقات تیمی زورخانه‌ای ، هنر های فردی و کشتی پهلوانی در شهرستان مبارکه برگزارشد

به گزارش مبارکه نا؛ شهرستان مبارکه میزبان مسابقات تیمی زورخانه‌ای و هنر های فردی و کشتی پهلوانی در رده سنی نوجوانان بود . این مسابقات به مدت یک روز در ۶ شهریور در پنج رشته فردی و اجرای هنر های زورخانه ای اجرا شد .

قاسمیان مسئول برگزاری این مسابقات افزود : در این دوره از ۱۷ تیم از سراسر استان اصفهان در قالب ۸ تیم زورخانه ای حضور داشتند.