درگذشت استاد اخلاق و حوزه علمیه آیت الله محمد علی ناصری

به گزارش مبارکه نا؛ صبح امروز ۴ شهریور آیت الله ناصری استاد اخلاق و حوزه علمیه پس از تحمل بیماری در بیمارستان امین دعوت حق را لبیک گفتند.

حوزه علمیه حضرت ولی عصر ، حوزه علمیه صاحب الزمان ، حوزه علمیه نرجس خاتون و موسسه تحقیقات نجوم اسلامی و موسسه دارالهدی قم و بنیاد علمی – فرهنگی هاد تحت اشراف آیت الله ناصری اداره می شد.