دکتر سلاجقه در منطقه کارگاهی خیام در خصوص بازدید از مشکلات به وجود آمده حضور به عمل آورد .

به گزارش مبارکه نا؛ دکتر سلاجقه در دومین دیدار خود در منطقه کارگاهی خیام و دیزیچه حضور به عمل آورد و در این بین به مشکلات و موضعلات به وجود آمده در این مناطق گوش داد .

دکتر احمدی شهردار شهرستان مبارکه با بیان اینکه شهرک خیام  در راستای تجمیع صنایع کارگاهی شهرستان احداث شده است و این شهرک مطابق با شعار سال میتواند برای 700جوان جویایی کار اشتغال زایی کند گفت : ما توانسته ایم با وجود تمام توان خود برق مورد نیاز این منطقه را در حد کم فراهم کرده و با این حال نیاز به مبلغی بالغ بر بیست میلیارد تومان در خصوص کامل کردن این پروژه را خواستاریم . وی همچنین افزود با برخی سوء مدیریت ها مدت زیادی است این شهرک بلا استفاده مانده است .