بازدید از نماینده دولت از مجموعه ورزشی رها شده آزادی

به گزارش مبارکه نا؛ دکتر سلاجقه پس از دیدار با خانواده شهدا از مجموعه ورزشی آزادی که با گذشت سی سال هنوز تعمیراتی و نوسازی در آن صورت نگرفته است بازدید کرد .

در این دیدار دکتر باروتی ریاست محترم اداره تربیت بدنی شهرستان مبارکه با بیان اینکه شهر مبارکه دارای پتانسیل ورزشی بسیار است در خصوص مشکلات به وجود آمده در این مجموعه صحبت کرده و مشکلات موجود را بیان نمود .

در پایان این دیدار دکتر سلاجقه پس از مشاهده‌ی میدانی مجموعه آزادی قول مساعدت دادند