بازدید دکتر سلاجقه از خانواده شهید عبداللهی

به گزارش مبارکه نا؛ علی سلاجقه نماینده تام اختیار رییس جمهور در اولین دیدار خود در شهرستان مبارکه با خانواده شهید عبداللهی دیدار و ضمن تجدید با میثاق شهدا از این خانواده تشکر و قدردانی نمود