جهادگران موکب عشاق الحسین (ع) شهر مبارکه، با فعالیت در ۹ استان کشور، گروه جهادی فعال و برتر کشور معرفی شد.

به گزارش مبارکه نا؛مسئول گروه جهادی موکب عشاق الحسین (ع) مبارکه گفت: در این گروه جهادی که فعالیت آن از هشت سال پیش آغاز شده، حدود ۴۰ نفر مشغول خدمت رسانی به محرومان و نیازمندان هستند.