آیین رونمایی از  سه دستگاه اتوبوس بازسازی شده سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مبارکه با حضور دکتر محمد مهدی احمدی شهردار مبارکه ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ، امام جمعه ، رئیس پلیس راهور ، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست ، معاونین و مدیران شهرداری مبارکه در محل پایانه مسافربری برگزار گردید.

به گزارش مبارکه نا؛ آیین رونمایی از  سه دستگاه اتوبوس بازسازی شده سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مبارکه با حضور دکتر محمد مهدی احمدی شهردار مبارکه ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ، امام جمعه ، رئیس پلیس راهور ، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست ، معاونین و مدیران شهرداری مبارکه در محل پایانه مسافربری برگزار گردید.

این اتوبوس ها با اعتباری بالغ بر بیست میلیارد ریال بازسازی و در اختیار عموم قرار گرفته است .