نخستین نشست خبری شهردار و شورای اسلامی شهر مبارکه با حضور اصحاب رسانه شنبه 17 اردیبهشت 1401 در سالن اجتماعات فرهنگسرای غدیر مبارکه برگزار شد.

عکاس:مریم احمدپورمبارکه