همزمان با ماه مبارک رمضان جشن بزرگ نسل فیروزه ای باحضور دختران روزه اولی در باغ بانوان شهرستان مبارکه برگزار شد.

عکاس:مریم احمدپورمبارکه