مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان گفت: با حکم استاندار اصفهان علیرضا حسینی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان مبارکه منصوب شد.

به گزارش مبارکه نا؛مهدی سلیمانی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان اظهار کرد: با حکم استاندار اصفهان، علیرضا حسینی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان مبارکه منصوب شد.

وی با اشاره به سوابق حسینی، تصریح کرد: فرماندار کوهپایه، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اصفهان، بخشدار مرکزی اصفهان از جمله سوابق ایشان است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان اعلام کرد: مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری مبارکه روز شنبه با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان در محل فرمانداری شهرستان مبارکه برگزار خواهد شد.