تاسیس شرکت های دانش بنیان در زمینه گردشگری می‌تواند موجب فرایندی جدید در این صنعت شده و اشتغال‌زایی فراوانی ایجاد نماید.

به گزارش مبارکه نا؛امیر گندمکار*/ شعار سال ۱۴۰۱، «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین» یا اشتغال‌زا تعیین شده است. باید گفت که این شعار بسیار به جا و مناسب انتخاب شده است زیرا که ما در تولید دانش در جهان رتبه بسیار خوبی را داشته و داریم و هر ساله هم رشد بسیار بالایی را داشته ایم. اما نکته مهم این است که این تولید دانش منجر به اشتغال زایی و درآمد اقتصادی و تولید ثروت نشده است و در حد دانش باقی مانده است.

به واقع باید گفت که تولید ثروت از دانش، در کشور ما با مشکلات فراوانی روبرو بوده است با توجه به شعار امسال امید است که این مشکلات کاهش یابد و تولید دانش منجر به تولید ثروت و رشد اقتصادی و اشتغال زائی بشود.

همانگونه که همه اطلاع داریم گردشگری یا صنعت گردشگری از جمله صنایع بسیار پیشرو در سالهای اخیر و تا قبل از شیوع بیماری کرونا بود. به واقع تا قبل از شیوع کرونا گردشگری رشد بسیار زیادی در اشتغال زایی و درآمد اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان ایجاد کرده بود. طی سال‌های اخیر و با توجه به شیوع کرونا این رشد متوقف شد اما با توجه به کاهش فراگیری کرونا در جهان امید بر آن است که دوباره صنعت گردشگری جایگاه خود را کسب نماید

اما این صنعت به طور یقین با گذشته خود متفاوت خواهد بود زیرا شیوع بیماری کرونا بسیاری از فعالان این صنعت را بر آن داشت که راه‌های جدید و به واقع کارهای جدید در گردشگری را شروع کنند. شروع کارهای جدید در این صنعت مستلزم پشتوانه دانش است.

بنابراین صنعت گردشگری به شدت وابسته به تولید دانش و شرکت­های دانش بنیان است که رونق این صنعت با پشتوانه دانش بنیان، می تواند اشتغال زایی بسیار زیادی را ایجاد کند.

کشور ما ایران و به ویژه استان اصفهان از جمله مناطق با توانمندی بسیار بالا در رونق گردشگری است و به واقع گردشگری از مزایای منطقه استان ما محسوب می‌شود لذا توجه به این امر و تاسیس شرکت های دانش بنیان در زمینه گردشگری می‌تواند موجب فرایندی جدید در این صنعت شده و اشتغال‌زایی فراوانی ایجاد نماید.

*عضو هیات علمی دانشگاه نجف آباد