مجمع عمومی شرکت پلی اکریل به منظور تکمیل فرآیندهای محتوایی بر اساس حقوق تجارت به مدت یک ماه به تعویق افتاد.

به گزارش مبارکه نا؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در حاشیه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید استان، شرکت پلی اکریل اصفهان را یکی از اصلی ترین بنیان های تولیدِ منابع اولیه صنایع نساجی کشور برشمرد و گفت: با اتخاذ تمهیدات لازم در کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد مجمع عمومی هیات مدیره این شرکت با هدفِ تکمیلِ فرآیندهای محتواییِ تسریِ حقوق تجارت به مدت یک ماه به تعویق افتد.

امیررضا نقش افزود: در خصوص بدهی های بانکی و دشواری های واردات شرکت پلی اکریل اصفهان اتفاقات خوب و راهگشایی صورت پذیرفته و در این موضوع دغدغه ای وجود ندارد.

به گفته وی، حقوق کارکنان این شرکت بدون هیچگونه خللی پرداخت می شود.