کلینیک مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه گشایش یافت.

به گزارش مبارکه نا؛جلیل عمادی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه در مراسم گشایش مرکز مشاوره امین در این واحد دانشگاهی گفت: در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی، جهت‌گیری پایان‌نامه‌های دانشجویان به این سمت هدایت شده و امکانات دانشگاه و ظرفیت خالی فضا‌های آموزشی و پژوهشی را در صورت لزوم در اختیار این کلینیک قرار می‌دهیم.

حمید هاشمی‌پور رئیس اداره بهزیستی شهرستان مبارکه هم در این مراسم با اشاره به اهمیت و ضرورت بازگشایی چنین مراکزی در کاهش آسیب‌های اجتماعی بر توجه به ریشه‌یابی و رفع اصولی آسیب‌ها و حمایت کامل اداره بهزیستی از کلینیک مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه تأکید کرد.
مسعود رفعت نیا مدیر کلینیک مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه هم گفت: پس از جایابی و اختصاص بهترین ساختمان برای راه‌اندازی این کلینیک و آماده‌سازی آن و دریافت مجوز‌های مربوط از سازمان مرکزی دانشگاه و سازمان بهزیستی این کلینیک به بهره برداری رسید.