عباس اکبری گفت: در شرایط کنونی فولاد مبارکه مطالعات اجرای 1000 مگاوات پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی و 500 مگاوات پروژه تجدید پذیر را آغاز کرده و تا سه سال دیگر وارد مدار تولید می شوند.

به گزارش مبارکه نا؛معاون بهره برداری شرکت فولاد مبارکه، ضمن اشاره به اینکه فولاد مبارکه اصفهان به عنوان یک صنعت زیربنایی خود را موظف به تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی از جمله نورد گرم و سرد می داند، گفت: فولاد مبارکه در سال های اخیر از نظر کمی و کیفی نیازهای صنایع پایین دستی به ورق های فولادی را تامین کرده است.

عباس اکبری با بیان اینکه امسال محدودیت هایی در زمینه تامین انرژی داشته ایم، افزود: از آنجایی که در تابستان مشکلاتی در تامین برق و در زمستان هم مشکلاتی در تامین گاز وجود داشته با این حال طبق برنامه ریزی هایی که داشتیم، اسلب برای خطوط گرم و سرد نورد داشته ایم تا همچنان خطوط تولید این بخش فعال بمانند. به عبارت دیگر برنامه تولید امسال این است که همان رکورد تولید محصولات فولادی در سال 99 تکرار شود و محدودیت های سوختی تاثیری برای تولید نهایی شرکت نداشته باشد.

کاهش تولید محصولات خام، به دلیل محدودیت انرژی

او با تاکید بر اینکه محدودیت های انرژی منجر به کاهش تولید محصولات خام فولاد مبارکه می شود، اظهار کرد: این شرکت هر سال محصولات جدیدی به سبد کالایی اضافه می کند که طبق برنامه امسال تاکنون 6 محصول جدید تولید و به محصولات داده شده و محصول تختال ای پی آل دیگر محصول جدیدی است که در فولاد اکسین تست شده و می تواند بخشی از لوله های مورد نیاز پروژه های انتقال گاز ترش را تامین کند.

اکبری با بیان اینکه فولاد مبارکه طبق برنامه ای که در بخش انرژی دارد 1500 مگاوات نیروگاه جدید خواهد ساخت، تصریح کرد: در شرایط کنونی فولاد مبارکه مطالعات اجرای 1000 مگاوات پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی و 500 مگاوات پروژه تجدید پذیر را آغاز کرده است.

او افزود: این نیروگاه های به تدریج در مدار قرار می گیرند که نخستین و دومین فاز نیروگاه سیکل ترکیبی بهره برداری 18 ماه خواهد بود و فاز بخار نیروگاه 3 ساله است.

پروژه ای نورد گرم 2

معاون بهره برداری شرکت فولاد مبارکه درباره پروژه ای نورد گرم 2 اظهار کرد: این پروژه در مرحله تشریفات مناقصه است و در چند وقت دیگر تکلیف پیمانکار مشخص خواهد شد و در محل شرکت فولاد مبارکه در اصفهان اجرا می شود چون این واحد نبرد کمترین نیاز به مصرف انرژی و آب دارد و با توجه به برنامه ریزی های که برای کاهش مصرف آب داریم و از طرف دیگر از پساب ها برای تامین آب مورد نیاز تولید استفاده می کنیم و چشم انداز ما این است که تا سه سال دیگر تمام آب مورد نیاز فولاد مبارکه از طریق پساب انجام شود.

در حال حاضر صنعت فولاد یکی از مهمترین صنایع است که در غیاب صادرات نفت بیشترین ارز آوری را برای کشور به همراه دارد، به همین دلیل از بعد ملی برای کشور جایگاه ویژه ای دارد، همچنین با توجه به اینکه در بخش تولید مسکن و پروژه های عمرانی نقش فولاد و محصولات فولادی اهمیت ویژه ای دارد حمایت از تولیدات این بخش باید به صورت پیوسته ادامه داشته باشد، از این رو شرکت فولاد مبارکه با تعریف پروژه های در بخش نیروگاهی به دنبال ایجاد ثبات در تولید است، زیرا در چند سال گذشته محدودیت های در عرضه برق و گاز در کشور به وجود آمده که فعالیت شرکت های فولادی تحت تاثیر قرار گرفته است و ادامه این مسیر می تواند چالش هایی را برای تامین نیاز داخلی و حتی صادرات به وجود بیاورد، هرچند در شرایط کنونی که هنوز پروژه های نیروگاهی فولاد مبارکه هنوز وارد مدار تولید نشده اند این شرکت با ذخیره سازی مواد اولیه و … به دنبال حفظ تولید محصولات نهایی است تا از این طریق همچنان نیاز صنایع پایین دستی تامین شود و خللی در فعالیت های اقتصادی کشور به وجود نیاید.