نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی مجلس به آیت الله رئیسی، رئیس جمهور و خاندوزی، وزیر اقتصاد، درباره ضرورت ابلاغ و اجرای ماده 42 قانون برنامه ششم توسعه در استان ها مبنی بر پرداخت عوارض یک درصد معادن به مناطق درگیر تذکر داد.

به گزارش مبارکه نا؛دکتر صالحی، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی مجلس به آیت الله رئیسی، رئیس جمهور و خاندوزی، وزیر اقتصاد، درباره ضرورت ابلاغ و اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در استان ها مبنی بر پرداخت عوارض یک درصد معادن به مناطق درگیر تذکر داد.