مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه گفت: میزان برداشت زعفران در هر هکتار حدود پنج تا شش کیلوگرم است که پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۳۲۴ کیلوگرم محصول از مزارع زیر کشت برداشت شود.

به گزارش مبارکه نا؛سید کسری بابایی  با اشاره به آغاز برداشت محصول زعفران شهرستان مبارکه، اظهار کرد: امسال کشت این محصول در مقایسه با برداشت آن در سال زراعی گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش داشت.

وی با بیان اینکه برداشت زعفران از ۲۰ آبان آغاز و تا ۱۰ آذر ادامه دارد، خاطرنشان کرد: میزان برداشت زعفران در هر هکتار حدود پنج تا شش کیلوگرم است که پیش بینی می‌شود امسال حدود ۳۲۴ کیلوگرم محصول از مزارع زیر کشت برداشت شود.

️مدیر جهاد کشاورزی مبارکه با بیان اینکه حدود ۵۴ هکتار از اراضی شهرستان به کشت زعفران اختصاص دارد، اظهار کرد: اعطای تسهیلات بانکی به کشاورزان، برگزاری کلاس‌های آموزشی کشت زعفران و تشویق و ترغیب کشاورزان به کشت زعفران به عنوانی محصولی کم آب بر و متناسب با شرایط اقلیمی کنونی از مهمترین برنامه‌های حمایتی شهرستان به منظور توسعه کشت زعفران است.

بابایی با تاکید بر تدوین برنامه‌های حمایتی به منظور توسعه کشت محصول زعفران در شهرستان، گفت: فراهم کردن پیاز زعفران برای متقاضیان کشت زعفران و برنامه‌های حمایتی شهرستان به منظور توسعه کشت زعفران و برگزاری کلاس‌های آموزشی بسته بندی و بازاریابی محصول زعفران در جهت افزایش میزان بهره‌وری اقتصادی کشاورزان از دیگر برنامه در این راستاست.

وی افزود: حدود ۱۳۸ کشاورز در شهرستان مبارکه به کشت زعفران مشغول هستند و امسال میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده به کشاورزان بین ۶۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال بوده است.