معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدرکشور : میانگین رشد اعتیاد در میان دانش آموزان و دانشجویان کشور متوقف شده است.

به گزارش مبارکه نا؛معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدرکشور در بازدید از اردوگاه کرامت مبارکه گفت: با اقدامات موثر انجام شده در حوزه پیشگیری دانش آموزان و دانشجویان در کشور و با استناد به گزارش وزارت آموزش و پرورش کشور، آهنگ رشد اعتیاد در میان این قشر از جامعه متوقف شده است.
سردار نادر اصلانی با بیان اینکه اعتیاد یک تهدید جدی و مخرب در جامعه است، افزود: در حال حاضر مهمترین اولویت در ستاد، پیشگیری و اقدامات فرهنگی است و در همین راستا، سیاست‌های مدونی در حوزه مقابله و درمان تنظیم و مصوب شده و در حال انجام است.

وی گفت: اردوگاه کرامت در حال حاضر باتوجه به رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی با ظرفیت ۲۰۰ نفر مشغول خدمت رسانی است و امکان گسترش و توسعه آن تا هزار نفر با همکاری همه دستگاه‌های مربوطه وجود دارد.
اردوگاه کرامت استان اصفهان، پنجمین اردوگاه کشوری و جامع‌ترین و کامل‌ترین مرکز ترک اعتیاد کشوراست که ظرفیت پذیرش ۴۰۰ نفر را دارد، اما در حال حاضر به دلیل شرایط کرونایی با ظرفیت ۲۰۰ نفر مشغول به کار است.