جشنواره شنای پسران در رده سنی ۱۱ و ۱۲ سال (متولدین ۱۳۸۹و۱۳۸۸) تحت عنوان جام بسیج به میزبانی استان اصفهان در شهر مبارکه پیگیری و به پایان رسید.

به گزارش مبارکه نا؛ جشنواره کشوری شنای پسران در رده سنی ۱۱  و ۱۲  سال (متولدین ۱۳۸۹و۱۳۸۸) به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج به میزبانی هیات شنا استان اصفهان در استخر اسپینر شهرستان مبارکه روز های ۱۱ و ۱۲ آذر پیگیری و به پایان رسید.