رئیس بیمارستان محمد رسول‌الله (ص) شهرستان مبارکه از روند خوب وضعیت بیماران کرونایی این شهرستان خبر داد.

به گزارش مبارکه نا؛ دکتر سعید رئیس زاده رئیس بیمارستان محمد رسول الله (ص) شهرستان مبارکه، گفت: در حال حاضر ۱۵ بیمار کرونایی، در بیمارستان بستری و در حال درمان هستند.

وی اضافه کرد: روند رعایت مردم از شیوه نامه های بهداشتی نشان می‌دهد که از وضعیت نارنجی کرونایی هم عبور می‌کنیم.

رئیس بیمارستان محمد رسول‌الله (ص) شهرستان مبارکه بیان کرد: بیماران کرونایی که در حال حاضر بستری هستند اذعان کرده اند که واکسن تزریق نکرده بودند از همین رو از همه شهروندان درخواست می کنیم ضمن رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، برای تزریق واکسن نیز اقدام کنند.