شهروندان اصفهان و مبارکه از تردد در شهر تا جای ممکن خودداری کنند؛ هوای اصفهان به شدت آلوده است.

به گزارش مبارکه نا؛بر اساس اعلام سامانه پایش هوا، هوای کلانشهر اصفهان با میانگین شاخص ۲۱۵ AQI در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفت.

به شکل جزیی تر، هوا در احمدآباد با ۱۸۹، خرازی با ۱۶۷، رودکی با ۱۵۴، رهنان با ۱۹۲، سجزی با ۱۶۶، کاوه با ۱۹۶ و مبارکه با ۱۶۷ AQI برای همه مردم ناسالم است.

هوا در ورزشگاه میثاق با ۲۱۶، باهنر با ۲۴۱، پروین با ۲۱۹، فیض با ۲۵۸، استانداری با ۲۵۹ و فرشادی با ۲۷۸ AQI برای همه گروه‌ها بسیار بسیار ناسالم است.

هوای شاهین شهر ۱۳۲ AQI برای گروه‌های حساس ناسالم است.

در شاخص کیفی هوا، از صفر تا ۵۰ به معنی هوای پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ به معنی هوای سالم، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ به معنی ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ به معنی ناسالم برای عموم و از ۲۰۱ تا ۳۰۰ به معنی بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

در پی آلودگی شدید کلانشهر اصفهان، مصوبات جدید کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوای این کلانشهر اعلام شد.

کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوا به ریاست معاون عمرانی استانداری تشکیل و مقرر شد پایش واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی بالقوه آلاینده تشدید و با واحدهای آلوده کننده هوا برخورد شود.

پلیس راهور هم نسبت به اِعمال قانون و برخورد جدی با خودروها و موتورسیکلت‌های دودزا و همچنین، وسایل نقلیه بدون معاینه فنی اقدام کند.

همچنین، مقرر شد شهرداری اصفهان با نظارت جدی بر نحوه کار اتوبوس‌های شرکت واحد، نسبت به کاهش فعالیت‌های عمرانیِ توأم با آلودگی و ممانعت از سوزاندن بقایای گیاهی در پارک‌ها و بوستان‌ها و سوزاندن پسماندهای شهری و صنفی در داخل و پیرامون شهر اقدام کند.