نمایشگاه دفاع مقدس با عنوان "در مسیر ایستادگی" با حضور مسئولین در فولادمبارکه افتتاح گردید.

عکاس:مریم احمدپورمبارکه