دکتر صالحی در نامه‌ای درخواست نمایندگان کارگری در کمیته طبقه‌بندی مشاغل ذوب‌آهن اصفهان که طرح طبقه‌بندی مشاغل بدون تایید وزارتخانه اجرا شده است را به وزیر کار انتقال داد و خواستار رسیدگی و رفع مشکلات آن‌ها شد.