معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی استانهای دانشگاه پیام نور از تبدیل وضعیت دانشگاه پیام نور واحد مبارکه به مرکز خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، دکتر محمد جمالزاده افزود: با توجه به ارتقای برخی از واحدهای دانشگاه پیام نور و مصوبه هیات امنای دانشگاه مبنی بر موافقت با تبدیل وضعیت تعدادی از واحدهای دانشگاه به مرکز و با پیگیری‌های به عمل آمده توسط دفتر هماهنگی امور استان‌ها، شورای گسترش آموزش عالی موافقت خود را با تبدیل وضعیت دانشگاه پیام نور واحد مبارکه به مرکز مبارکه اعلام کرد.