مراسم راهپیمایی روز ۲۲ بهمن چهل و دومین فجر انقلاب امسال به شکلی متفاوت از سالهای قبل؛ با حضور خودرویی و موتوری مردم برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا،مراسم ۲۲ بهمن امسال در شهرستان مبارکه به‌رغم شیوع کرونا با حضور خودرویی و موتوری همراه شد، مردم متدین وانقلابی مبارکه همچنان قوی در گام دوم انقلاب به صحنه آمدند تا نشان دهد ایران و ایرانی به آینده‌ای روشن چشم دارد.

عکاس:مریم احمدپور