البته تا این لحظه از هدف و نیت این اسرائیلی ها برای خرید زمین های اطراف شهر ‘حله’ اطلاع دقیقی نیست. شاید هم آنان به دنبال تأسیس کتابخانه و مراکز فرهنگی در مورد اهداف اشغالگرانه صهیونیستی در این منطقه باشند.

به گزارش مبارکه نا به نقل از شیعه آنلاین، اخبار رسیده از عراق حاکی از آن است که برخی از سرمایه داران صهیونیستی طی چند سال اخیر زمین هایی را در نزدیکی کربلای معلی و نجف أشرف خریداری کرده اند.
گفته می شود این زمین ها بیشتر در حومه شهر “حله” که در شرق کربلا و شمال شرقی نجف قرار دارد،‌ واقع شده اند. شهر حله در استان “بابل” عراق قرار دارد.
در همین راستا یک منبع امنیتی عراقی ضمن تأیید این خبر، گفت:‌ قبر تعدادی از پیامبران بنی اسرائیل در شهر حله واقع شده و از هزاران سال پیش یهودیانی در این منطقه زندگی می کرده اند.
وی در ادامه افزود: اکنون به نظر می رسد این سرمایه داران اسرائیلی با خرید این زمین ها قصد دارند زمینه برای سفر یهودیان سراسر جهان به این منطقه را فراهم کنند. برای مثال ممکن است آنها به فکر ساخت هتل هایی در این منطقه باشند تا در صورت سفر یهودیان، در این هتل ها اسکان داده شوند.
این منبع امنیتی عراقی همچنین گفت: البته ما تا به این لحظه از هدف و نیت این اسرائیلی ها برای خرید زمین های اطراف شهر “حله” اطلاع دقیقی نداریم. شاید هم آنان به دنبال تأسیس کتابخانه و مراکز فرهنگی در مورد اهداف اشغالگرانه صهیونیستی در این منطقه باشند.
شایان ذکر است، در سال های گذشته بسیاری از سرمایه گذاران اسرائیلی در مناطق کردستان در شمال عراق نیز زمین های زیادی خریداری کرده اند.