سخنگوی شرکت آبفا استان اصفهان گفت: افت فشار آب ناشی از نوسان تخصیص آب و برداشت در بالا دست است اما اگر ۳۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی شود نه شاهد افت فشار خواهیم بود و نه آب قطع می‌شود. سید اکبر بنی طبا در خصوص قطعی آب اصفهان و شهرهای مجاور اظهار کرد: […]

سخنگوی شرکت آبفا استان اصفهان گفت: افت فشار آب ناشی از نوسان تخصیص آب و برداشت در بالا دست است اما اگر ۳۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی شود نه شاهد افت فشار خواهیم بود و نه آب قطع می‌شود.
سید اکبر بنی طبا در خصوص قطعی آب اصفهان و شهرهای مجاور اظهار کرد: آبی که شرکت‌های متولی باید به شرکت آب و فاضلاب تحویل دهند با نوسانات شدید روبرو است و دلیل این نوسانات هم برداشت‌های غیر متعارف در بالا دست است.
وی افزود: در حالی که اصفهان آخرین ذی نفع استفاده از آب زاینده رود است، شاهد تبعات این نوسانات است و استمرار این نوسانات منجر به افت فشار و قطعی آب می‌شود.
سخنگوی شرکت آبفا اصفهان در خصوص جیره بندی آب تصریح کرد: جیره‌بندی آب، خط قرمز وزارت نیروست و اعمال این روش نه تنها منجر به کاهش مصرف نمی‌شود بلکه در کاهش کیفیت و افزایش رسوبات آب نیز موثر است، البته آب شبکه توزیع به مرحله بحرانی هم نرسیده است که جیره‌بندی صورت گیرد، از این رو با کمی مدیریت در توزیع امیدورایم از این بحران عبور کنیم.
بنی طبا جیره‌بندی را راهکار عبور از بحرانی آبی ندانست و افزود: افزایش ظرفیت منابع آبی و افزایش سهم تخصیص آب از حوضه زاینده رود بهترین راهکار است، تصمیم در مورد افزایش سهم تخصیصی آب به اصفهان دیشب با حضور مدیرعامل کشوری آبفا و استاندار اصفهان گرفته شد.
وی تصریح کرد: البته در حال حاضر سهم آب اصفهان ۳۵ الی ۴۰ درصد کاهش یافته است و طبیعتا آثارش در میان مصرف کنندگان مشهود است اما تصمیم اخیر درصد ناچیزی به سهم تخصیص اضافه خواهد کرد و البت باز هم شاهد افت فشار و قطعی آب خواهیم بود.
سخنگوی شرکت آبفا با اشاره به تصمیم استان‌های همجوار برای برداشت از حوضه زاینده رود افزود: طی جلسه دیشب مقرر شد استان‌های همجوار هم در مدیریت مصرف خود دقت بیشتری داشته باشند تا آسیبی به ۵ میلیون مصرف کننده آب حوضه زاینده رود وارد نشود.
بنی طبا در خصوص مدیریت مصرف شهروندان نیز گفت: اگر شهروندان تا به امروز در مصرف آب صرفه جویی نمی‌کردند با مشکلات حاد تری روبرو بودیم، اما اگر صرفه جویی در حد ۳۰ درصد افزایش یابد دیگر شاهد افت فشار و قطعی آب هم نخواهیم بود.

 

 

انتهای پیام / ایمنا