يک روزنامه صهيونيستي به نقل از اولي هاينونن مدعي شد، ايران فقط دو هفته با توليد اورانيوم با غناي بسيار بالا که براي توليد سلاح هسته‌اي لازم است، فاصله دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ،روزنامه تايمز آو اسرائيل، چاپ سرزمين‌هاي اشغالي، در شماره روز سه‌شنبه خود در مقاله‌اي به قلم “رالف آهرن”، خبرنگار ديپلماتيکِ اين روزنامه نوشت؛ “اولي هاينونن”، مقام ارشد سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفته است: شايد بتوان گفت، ممکن است ايران موفق شود ظرف دو هفته، اورانيوم با غناي بالا براي ساخت سلاح هسته‌اي توليد کند.

همچنين انديشکده علوم و امنيت بين‌المللي که در واشنگتن مستقر است، هفته پيش ادعا کرده بود ايران قادر است ظرف فقط يک الي يک و شش دهم ماه تماميِ اورانيوم بيست درصد خود را به اورانيومِ با غناي بسيار بالا که براي توليد يک بمب هسته‌اي کافي خواهد بود، تبديل کند.

در روز دوشنبه نيز يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللي اتمي، با عباس عراقچي، مذاکره‌کننده‌ ارشد هسته‌اي ايران، در آستانه برگزاري گفتگوهاي فني هسته‌ايِ دو روزه ميان کارشناسان ايراني و آژانس، ملاقات کرد.

هاينونن درباره نظرش در خصوص آمادگي ايران براي توليد بمب هسته‌اي ادعا کرده، هر چند ايران ممکن است قادر باشد ظرف چند هفته، اورانيوم کافي براي توليد يک بمب هسته‌اي غني‌سازي کند، اين هنوز به معناي در دست داشتن يک بمب هسته‌اي توسط ايران نخواهد بود.

وي مدعي شد، اگر فرض کنيم تمامي دانش لازم براي توليد بمب هسته‌اي در اختيار اين کشور باشد، يک يا دو ماهِ ديگر طول خواهد کشيد که ايران بتواند اين اورانيومِ غني‌سازي شده در سطح بالا را روي بمب (کلاهک) هسته‌اي سوار کند.

هاينونن در ادعايي مضحک تر گفت، اگر ايران مقادير زيادي از اورانيومِ سه و نيم يا پنج درصد غني‌سازي شده در اختيار داشته باشد، گويي شصت درصد از مسير توليد بمب هسته‌اي را طي کرده و فقط بايد براي پيمودن چهل درصدِ باقي مانده از اين مسير تلاش کند تا اورانيوم غني‌سازي شده در سطح بالا (نود و پنج درصد) براي توليد يک سلاح هسته‌اي توليد کند.

تايمز آو اسرائيل در ادامه مقاله خود آورده است: نمايندگان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از ژانويه سال جاري ميلادي به اين طرف، يازده مرتبه با يکديگر ديدار داشته‌اند. پس از مذاکرات دو روزه‌ي يادشده ميان کارشناسان ايراني و آژانس، قرار است نشستي در سطح ديپلماتيک ميان ايران و گروه پنج بعلاوه يک در روزهاي هفتم و هشتم نوامبر در وين برگزار شود.