چاپ این برگه

درباره ما

مبارکه نا پایگاه خبری شهرستان مبارکه است که در مهرماه سال ۹۱ توسط تعدادی از جوانان دغدغه مند شهرستان طراحی و راه اندازی شد و از نسخه دوم سایت در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ با نام مبارکه نا رونمایی گردید.

این پایگاه با هدف اطلاع رسانی سریع و شفاف به کاربران بخصوص همشهریان فهیم، با جمع آوری اخبار ایران و جهان و بویژه شهرستان مبارکه آغاز بکار کرده است.
در انتخاب اخبار این پایگاه خبری تحلیلی، رعایت کامل قوانین و مقررات و منافع نظام جمهوری اسلامی ایران مد نظر بوده است.

لازم به ذکر است این پایگاه خبری تحلیلی بصورت مستقل فعالیت می کند و وامداری هیچ گروه و حزبی نبوده و تنها در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رسانی اخبار می پردازد. لذا آرمانخواهی، عدالت طلبی و مطالبه گری را وظیفه ذاتی خود دانسته و با هدف ارتقای دانایی جامعه، حق پرسشگری شهروندان و ظیفه پاسخگویی مسئولان و احزاب را از زاویه های نقد و تحلیل کارشناسانه با جدیت دنبال می کند تا با تعامل بین مردم و مسئولین بتواند قدمی در آبادانی شهرستان بردارد.

بی صبرانه منتظر پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستیم.

Email: info@mobarakehna.ir

به کانال مبارکه نا در شبکه های اجتماعی بپیوندید:

ID Instagram: @mobarakena.ir

ID Telegram: @mobarakehna_ir

ID Soroush: @mobarakena_ir

 

مدیر مسئول، صاحب امتیاز و سردبیر: مریم احمدپور

Go to TOP