چاپ این نوشته
خروجی سد نکو آباد (مبارکه) از شامگاه نوزده تیرماه با هدف توزیع آب کشاورزی افزایش یافت و آب زاینده رود به سمت شرق اصفهان جاری شد.

سفر کوتاه آب زاینده رود به شرق اصفهان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا،زاینده رود با هدف تأمین نیاز آبی باغات شرق، دامداری‌ها و آبیاری کشت‌های ریشه‌ای این منطقه به مدت ۱۰ روز در اصفهان جریان دارد. امروز چهارشنبه ۲۳ تیرماه است و آب زاینده رود بعد از ۵ روز به پایین دست یعنی ورزنه رسیده است و از صبح امروز برداشت آب و ذخیره در استخر‌های هر صحرا آغاز شده است و کشاورزان این منطقه فقط ۵ روز برای برداشت فرصت دارند.

telegram

Go to TOP