چاپ این نوشته
تعدادی از کشاورزان محله نکوآباد برای توقف اجرای حکم قطع حدود بیش از یک هزار اصله درخت مثمر با دکتر صالحی دیدار و گفت‌وگو کردند.

مکاتبات نماینده مبارکه برای توقف اجرای احکام قلع درختان مثمر نکوآباد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، تعدادی از کشاورزان محله نکوآباد دیزیچه برای توقف اجرای حکم قطع حدود بیش از یک هزار اصله درخت مثمر با دکتر صالحی دیدار و گفت‌وگو کردند.

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن درد و دل و مستندات کشاورزان برای بررسی بیشتر این مسئله، با مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و رئیس دادگستری مبارکه برای توقف اجرای این احکام مکاتبه کرد.

telegram

Go to TOP