چاپ این نوشته
 مردم در دقیقه نود مشغول رای دادن هستند و البته انتخابات هم تا ساعت ۲ بامداد تمدید شده‌است،مبارکه ای ها در حوزه‌های رای گیری حضور یافتند تا در تعیین سرنوشت چهارسال آینده مشارکت کنند.

تصاویر|تداوم شور انتخاباتی مردم مبارکه در شبانگاه انتخابات ۱۴۰۰

telegram

Go to TOP