چاپ این نوشته
مردم انقلابی شهرستان مبارکه به یاد مرد میدان (سردار شهید حاج قاسم سلیمانی) به صحنه انتخابات آمدند.

تصاویر|میدان داری مردم مبارکه در صحنه انتخابات

عکاس:مرضیه حسین پور

telegram

Go to TOP