چاپ این نوشته
رئیس هیات بازرسی انتخابات شهرستان مبارکه با اعلام اینکه ۸۷ بازرس روند برگزاری انتخابات شهرستان مبارکه را نظارت و پایش می کنند، گفت: تا به امروز نزدیک به ۲۰ مورد تخلف زودهنگام به بازرسی فرمانداری گزارش شده که در پرونده داوطلبان درج گردیده است.

۸۷ بازرس، بر روند انتخابات شهرستان مبارکه نظارت می کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا،هندس مجید ترابی در ادامه افزود: هیچ امکاناتی از سوی شهرداری ها یا هیچ ارگانی نباید در جهت حمایت از نامزدها مصرف شود و طبق قانون این اقدام تخلف محرز محسوب شده و مراتب توسط شعبه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی گزارش و مورد پیگیری قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه هیأت بازرسی فرمانداری شهرستان تشکیل شده است، گفت: تا به امروزحدود ۲۰مورد تخلف انتخاباتی در سامانه بازرسی و رسیدگی به امور حقوقی ثبت و ضبط گردیده و برای هر دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مبارکه پرونده ثبت تخلف دایر گردیده است.

رئیس هیات بازرسی انتخابات شهرستان مبارکه گفت: برای هر شعبه اخذ رای یک نفر بازرس و برای هر ۱۵ شعبه یک سربازرس در نظر گرفته شده که در روز انتخابات بر فرایند رای گیری نظارت می کنند.

مهندس ترابی درپایان تاکید کرد، هیات بازرسی انتخابات شهرستان بر اساس قانون و دستورالعمل های انتخاباتی تا پایان روز تبلیغات بر فعالیت کاندیداها، نظارت وهمچنین در روز رای گیری نیز بر عملکرد کاندیداها وعوامل اجرایی انتخابات نظارت می نماید.

telegram

Go to TOP