چاپ این نوشته
مراسم تودیع و معارفه مسئول كانون بسیج رسانه مبارکه برگزار شد و طی آن از زحمات امیرحسین میرزایی ، تقدیر و بهمن باقری به عنوان مسئول جدید این كانون معارفه شد.

تصاویر|معارفه مسئول کانون بسیج رسانه مبارکه

عکاس:مریم احمدپور

telegram

Go to TOP