چاپ این نوشته
سرپرست اداره محیط زیست شهرستان مبارکه:حدود ۱۰ هزار قطعه ماهی به دلیل خشک شدن رودخانه زاینده رود در شهرستان مبارکه تلف شدند.

تلف شدن ۱۰ هزار قطعه ماهی در پی خشک شدن زاینده رود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا،سرپرست اداره محیط زیست شهرستان مبارکه گفت: در بخشی از رودخانه زاینده رود در این شهرستان گودال آبی وجود داشت که حدود ۱۰ هزار قطعه ماهی در آن زندگی می‌کردند.
مهدی انصاری افزود: با قطع شدن آب زاینده رود، برداشت آب از این گودال برای کشاورزی و تبخیر و گرمای هوا این گودال آب خشک شد و ماهی‌ها تلف شدند.
وی گفت: هرسال با قطع شدن آب سد زاینده رود، آبزیان پایین دست رودخانه تلف می‌شوند.

telegram

Go to TOP