چاپ این نوشته
بیش از بیست هزارپرس غذا توسط پایگاه های بسیج و خیرین شهرستان مبارکه در روز غدیر طبخ گردید.

اطعام ۲۰هزار نفری غدیر به همت پایگاه های بسیج خیرین پویش های مردمی وستادهای مواسات و کمک مومنانه در مبارکه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا،بیش از بیست هزارپرس غذا توسط پایگاه های بسیج و خیرین و پویش های مردمی وستادهای مواسات و کمک مومنانه در شهرهاو روستاهای شهرستان مبارکه طبخ و بین نیازمندان توزیع گردید.

 

telegram

Go to TOP