چاپ این نوشته
هدف اصلی از تشکیل گروه سرود معراج جذب حداکثری نوجوانان به مسجد است.

نوجوانانی که فعالیت هایشان را وقف امام زمان و شهدا کرده اند

سرپرست گروه سرود معراج شهرستان مبارکه علی مالکی در گفت و گو با مبارکه نا اظهار کرد:گروه سرود معراج نزدیک دو سال است که شروع به فعالیت کرده در ابتدا نیز تعداد اعضای گروه سرود ۱۰نفر بود و در حال حاظر ۳۶ نفر با ماهمکاری میکنند. لذا چشم انداز و افق ما این است که به نیت مولانا امیرالمومنین این تعداد به ۱۱۰نفر برسد.
مالکی افزود: بچه ها به طور سازمانی در گروه سرود فعالیت میکنند و هرکدام مسئولیتی دارند برای مثال فعالیت های فرهنگی،اردویی و جذب را خودشان دنبال میکنند.
گروه سرود معراج در زمینه های متنوع فعالیت میکند،همچنین در رزمایش همدلی مواسات و کمک مومنانه به صورت داوطلبانه و خودجوش بچه ها نزدیک به ۴میلیون تومان پول جمع آوری کردند و بسته های معیشتی تهیه شد که با مشارکت خود اعضاء به دست نیازمندان رسید.از آن جهت که مقام معظم رهبری به اطعام غدیر تاکید فراوانی داشتند در روز عید غدیر حدود ۴۳۰ غذا توسط بچه ها تهیه و توزیع گردید.
وی عنوان کرد:همزمان با دهه ولایت کاروان شادی گروه سرود معراج در شهرهای مبارکه،دیزیچه،زیباشهر،طالخونچه،کرکوند اجرا داشتندو اقدام به خواندن سرود و مولودی خوانی کردند همچنین کلیه تجهیزات و امکانات نظیر سیستم صوت،ماشین،تزئینات و…به عهده اعضای گروه سرود بوده است؛تیم فیلمبرداری هم از جوانان مسجد هستند.
تلاش ما بر این است که به نوعی کادر سازی کنیم تا نوجوانان درآینده به فعالیت های اجرایی مسجد و پایگاه بسیج کمک کنند.
وی تاکید کرد:هدف اصلی از تشکیل این گروه جذب حداکثری نوجوانان به مسجد است.و با شرایط فعلی که استقبال از مساجد به ویژه در نوجوانان کم شده، برنامه ریزی های ما به این صورت بوده که با فعالیت های ورزشی،علمی،شاد و فرهنگی از جمله سرود بچه هارا جذب مسجد کنیم.
سرپرست گروه سرود معراج در پایان گفت:فعالیت هایی که تا به امروز در سطح شهرستان انجام شده به صورت جهادی و با شوق ذوق نوجوانان همراه بوده است لذا وجه تمایز گروه سرود معراج باسایر گروه ها در این است که ماعهد بسته ایم کلیه اجراها و فعالیت ها وقف امام زمان و شهدا باشد و هیچ گونه وجه نقدی از اشخاص یا ارگان ها دریافت نکنیم.

telegram

Go to TOP